De Gelderse Poort
> Logo en merkstijl
> Communicatieconcept
> Vormgeving diverse middelen

Toelichting communicatie-uitingen
Het recreatief potentieel van de Gelderse Poort wordt door Kingling visueel gemaakt met krachtige beelden en illustratieve elementen.

De Gelderse Poort