FME CWM
> Moderniseren logo
> Basiselementen huisstijl
> Jaarverslag 2010
> Vormgeving diverse middelen

Toelichting communicatie-uitingen
Het ontbrak de verschillende afdelingen aan een uniforme en consistente uitstraling van de diverse gedrukte en digitale middelen. Kingling ontwikkelde een basispalet aan verbindende huisstijl-elementen, toegepast in een aantal uitingen.

FME CWM